Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec

Sąd Apelacyjny Prus (Kammergericht) w dzielnic Schöneberg w Amerykańskim Sektorze Berlina, w latom 1945-1990 dom Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec w Berlinie

Proklamacja Nr. 1 gen. Eisenhowera aż do Narodu Niemieckiego, Marzec 1945

Denazyfikacja w funkcjonowaniu. Zmiana nazw ulic

Film

Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec (ang. Allied Control Council for Germany, fr. Conseil de Contrôle en Allemagne, ros. Союзный Контрольный совет в Германии, Sojuznyj Kontrolnyj Sowiet w Giermanii) – narząd wojenny z hacjendą w Berlinie, funkcjonujący w periodzie sierpień 1945 – marzec 1948, sprawujący potęgę przeważającą (swobodną) na terytorium pokonanych koniunkcja okupowanych Niemiec (w granicach z 1937), w imieniu rzędów czterech mocarstw koalicji antyhitlerowskiej – Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji również Związku Radzieckiego. Był najwyższym organem prawodawczym tudzież administracyjnym działającym po 1945 na obszarze okupowanych Niemiec. Siedzibą Rady był Berlin, i jej członkami – czterech głównodowodzących wojsk koalicyjnych.

Skład

Członkami Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec istnieli: allel. Dwight Eisenhower (USA), demonstracja. Bernard Montgomery (Wlk Brytania), demonstracja. Gieorgij Żukow (ZSRR) natomiast allel. Jean de Lattre de Tassigny (Francja).

Powstanie

Powołanie Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec zostało założone na rady jałtańskiej w lutym 1945. Po definitywnej kapitulacji niemieckiego Wehrmachtu (7 maja 1945) siłę w Rzeszy Niemieckiej piastował w dalszym rytmu Prezydent Rzeszy zabawoßadmiral Karl Dönitz tudzież konstytuowany przez onego władza, na jakiego czele powstał hr. Lutz Schwerin von Krosigk. Pod naciskiem ZSRR członkowie tych jurysdykcyj pozostawali ale zatrzymani poprzez Brytyjczyków 23 maja 1945.

Było owe wydarzenie sprzyjające proklamowaniu 5 czerwca 1945 deklaracji czterech głównodowodzących sojuszniczych o objęciu władzy najwyższej w związku aż do Niemiec; określono w niej m.in.:

 • skrupulatną klapę III Rzeszy,
 • winę Niemiec wewnątrz rozpętanie kampanii natomiast ich bezsilność wobec zwycięzców,
 • bubel szeregu niemieckiego dowcipnego aż do robienia swoich obowiązków,
 • zdjęcie przemocy najwyższej nad Niemcami przy użyciu szeregi zwycięskich mocarstw (celebrowanej przedtem w poprzek kategoria język niemiecki),
 • uporządkowanie w przyszłości kondycji ustawowej Niemiec.

Tego samą dnia głównodowodzący zakabluje podobnie zapowiedzieć o rozpadzie Niemiec na stref okupacyjne a patynie dysponowania. Według owego oznajmienia Niemcy (w krawędziach z 1937) zostały podzielone na 4 stref okupacyjne, natomiast Berlin – na czwórka przemysły. Głównodowodzący stawali się gubernatorami wojennymi strefy okupacyjnych. Każdy z gubernatorów proch zarządzać swą zoną, a zupełnym kantem – Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec. Uchwały Rady pyły zapadać jednogłośnie, oraz kierownictwo w Radzie winniście egzystować pełnione rotacyjne (miesięczna rytm każdego gubernatora).

Obydwa powyższe dokumenty wprawiły do kasaty Rzeszy Niemieckiej i aż do utrat z wykorzystaniem Niemcy niezawisłości urzędowej.

Obradująca pod spodem schyłek sierpnia 1945 narada poczdamska przytwierdziła detaliczne zajęcia dla Rady: przeprowadzenie w Niemczech integralnej demilitaryzacji, denazyfikacji natomiast demokratyzacji społeczeństwa, dekartelizacji gospodarki a decentralizacji administracyj także przywrócenie samorządu obszarowego.

Rada zbierała się trzy razy w miesiącu w gmachu sądu okręgowego (niem. Kammergericht) w amerykańskim sektorze Berlina. Przewodniczący Rady luzowali się co miech, natomiast jej uzbierania prochy temperament formalny, ponieważ wszystkie istotniejsze decyzje zapadały na szczeblu szczebli operacja logiczna uprzedni za pomocą Radę wyłącznie okrzyknięte.

Przy Radzie akredytowały się misje wojskowe Australii, Afryki Płd., Belgii, Brazylii, Chin, Czechosłowacji, Danii, Grecji, Holandii, Indii, Jugosławii, Kanady, Luksemburga, Norwegii operacja logiczna Polski.

Działalność

W trakcie 32 łysków swojej inicjatywy Rada uchwaliła m.in. kolejne proklamacje również ustawy:

 • o uzbrojeniu policji niemieckiej (6 października 1945)
 • o likwidacji wszelakich organizacji nazistowskich (10 października 1945) – jedna z tych organizacji (NSDAP) pozostawała unieważniona uprzednio w maju 1945 na mocy Prezydenta Rzeszy Karla Dönitza
 • o interdykcie trenowania militarnego w Niemczech (1945)
 • o karaniu jednostki dłużnych niegodziwości wojennych, nikczemności przeciwnie ludzkości oraz wbrew pokojowi (20 grudnia 1945)
 • o uniknięciu nazistów z urzędów (12 stycznia 1946)
 • o stworzeniu zgromadzenie zakładowych w przedsiębiorstwach niemieckich (10 kwietnia 1946)
 • o ochrony niemieckich pytań akademickich (1946)
 • o zdzierżeniu państwa pruskiego jako tragarza militaryzmu plus reakcji w Niemczech (25 lutego 1947)

Epilog

Powołanie 1 stycznia 1947 Bizonii, z sprzymierzenia jankeskiej operacja logiczna brytyjskiej strefy okupacyjnej, natomiast przywrócenie w 1948 reputacji niemieckiej, sprowadziło, że Rada faktycznie wykończyła okazję bytu, dlatego że Sowieci ocenili te funkcjonowania wewnątrz pogwałcenie porozumień poczdamskich. 20 marca 1948 demonstracja. Wasilij Sokołowski po cios ostatni wciął udział w jej obradach. Odtąd Sowieci zważali funkcjonowanie Rady za odroczoną, zaś alianci zachodni onej smakowali zawezwać jej zabawień.

Ostatnią jej kompetencją był skojarzony straż nad więzionym w Berlin-Spandau. Rada urzędowo pozostała rozkładana wówczas 12 września 1990 mocą Traktatu o radykalnej regulacji dotyczącej Niemiec.

Zobacz tychże

 • Polska Misja Wojskowa w Niemczech

Wyślij komentarz

przykład: http://google.com
Dozwolone tagi HTML: <a href="http://google.com">google</a> <strong>bold</strong> <em>emphasized</em> <code>code</code> <blockquote>
quote
</blockquote>